Werkwijze

Wij begeleiden en ontzorgen je graag met de plannen voor jouw project. Samen gaan we het traject aan en werken we stap voor stap aan jouw plannen.

Gedurende de looptijd zal er veel contact zijn met elkaar zodat je altijd nauw betrokken bent bij jouw eigen verbouwing. De lijntjes zijn kort en persoonlijk.

We doorlopen de volgende stappen:

1. Kennismaken

We komen langs op locatie om wensen te bespreken en de situatie te bekijken.

2. Eerste globale offerte

Op basis van de wensen en eerste ideeën stellen we een globale offerte op. Ligt dit in lijn der verwachting gaan we het traject met elkaar in en gaan we zowel de plannen als de offerte en de planning concreet maken.

3. Inspiratie sessie

Dan volgt eerst een inspiratie sessie in onze studio in Breda.

We brainstormen, bespreken en verzamelen ideeën en puzzelen met kleuren en materialen.

4. Uitwerken ontwerp

Vervolgens gaan wij voor je aan de slag. Alles dat naar voren is gekomen in de inspiratie sessie gaan we voor je in beeld brengen.

Dit spreken we vervolgens uitgebreid door en passen we waar nodig aan.

5. Definitieve begroting

Nu het ontwerp concreet is maken we ook de begroting concreet.

Waar nodig doen we nog concessies.

6. Plannen

Zodra alles rond is maken we een planning.

Achter de schermen wordt alles geregeld, besteld en aangestuurd.

7. Uitvoering

De verbouwing gaat van start!

Grotendeels proberen we alle vraagstukken bij voorbaat af te kaderen, maar tijdens een bouwproces zullen altijd nog wat keuzes gemaakt moeten worden.
Omdat wij tevens de voorbereidende en de uitvoerende partij zijn houden we ook in dit traject de lijntjes kort en zitten we er bovenop om de plannen te bewaken.